Kişi herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında önce kendi öz kaynaklarını harekete geçirmelidir. Kişide ortaya çıkan bir ruhsal sıkıntı, doğru ve etkili bir değerlendirmeyle, ne kadar süredir, hangi zamanda, ne sıklıkla ve ne yoğunlukla ortaya çıktığını tespit etme, iyi bir gözlem yapmayla ve ailenin koşulsuz desteğiyle, yerinde müdahalelerle ve doğru bir bilgi edinmeyle, bazen ise kolaylıkla aşılabilmektedir. Çözülemeyen sıkıntılar çoğunlukla büyüyerek içinden çıkılması gittikçe zorlaşan bir kısır döngü halini almaya başlayabilir. İşte bu noktada, bir terapistin desteğini almak faydalı olacaktır. Ayrıca, terapist sadece ruhsal sıkıntıların çözümlenmesi ile sınırlandırılamaz. Aynı zamanda sağlıklı bireylerin daha bilinçli olmasına da yardımcı olarak hizmet verebilir. Çünkü terapi kişinin duygu ve düşüncelerinden dolayı yargılanmadan güvenli bir ortam içinde sorunlarını incelemesine imkan yaratır ve geçmişte yaşanan sorunlarla şimdikileri anlamlı bir şekilde birleştirerek farklı bir bakış açısı getirebilir.

 

KİMLER TERAPİYE ALINMALI?

Terapiye ‘’ Ben bu sorunla veya sorunlarla yaşamak istemiyorum ve tedavi olacağım!’’ diyen kişiler alınmalıdır. Çünkü danışan terapistine kendini anlatmak, öğretmek ve teslim etmek istemelidir. Terapiste danışanını anlamak için, var olan bilgilerini ve tecrübelerini sezgilerini, duygularını ve hatta başarısızlıklarını da bir araç olarak kullanmalıdır. Terapist kalıplaşmış bilgilerin yerine her danışanı tek ve eşsiz gören bir yaklaşımı kabul etmelidir. Terapi daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için uygun olan bir adımdır. Bunun için Google dan önce bulunduğunuz ilin adını daha sonra da terapi veya terapist kelimelerini yazıp, arama yapmak ve size en yakın terapiste başvurmak ruhsal sorunları çözmenin yarısını oluşturur. Geri kalan kısmı ise tecrübeli bir terapist halledecektir. Terapist, borderline yapının tedavisinde tecrübeli olmalı ve danışanın nesne sabitliği oluşturmasına yardım etmek için mizah anlayışına sahip, hoş görülü ve kabul edici olmayı sürdürebilmektedir. Terapist esnek ve yenilikçi olmalıdır.

 

 

 

Depresyon,

 

Kaygı Bozuklukları (panik bozukluk, obsesyonlar vb.),

 

Fobiler,

 

Öfke kontrolsüzlüğü,

 

Devam eden yoğun mutsuzluk, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları,

 

Yaşadığınız duygusal zorluklar ile birlikte ortaya çıkan kontrolsüzlükler,

 

Özellikle tekrar eden olumsuz davranışlar ile birlikte kendinize ve başkalarına zarar vermeye başladıysanız,

 

İş ve öze hayatta yaşadığınız kaygı ve zorluk gibi durumlarda terapiye başvurmanız önerilir.