Hıpokondria halk dilinde hastalık hastalığı olarak bilinen ve insanın yaşam kalitesini oldukça bozan bir psikolojik rahatsızlık durumudur. Hepimizin çevresinde özellikle yaşlanmaya bağlı hastalıklarını daha ön plana çıkaran kişiler elbet vardır ancak bu durum daha farklı olarak kişinin bedeniyle ilgili belirtilerini yanlış algılamasına dayanan ve en az 6 aydır süren ciddi bir hastalığı olduğu inancını taşıması durumudur.

Hipokondriya’yı hastalık korkusu kelimesinden daha çok hastalık olacağı inancı tamlaması açıklar. Çünkü bu kişiler hasta olduklarından korkmaz her an her belirtiyi büyüterek kendilerine tanı koyarak hastalık bulurlar. Zaman içerisinde sosyal yaşamlarının çoğu zamanını hastalıkları araştırmaya ve kendindeki belirtileri yorumlamaya harcar. Yapılan ve içerisinde bulunulan duydu durumu evham ya da pimpirik diye anılan durumdan daha öte yoğun bir kaygı durumudur. Kişinin içinde bulunduğu bu kaygı durum bozukluğu ile birlikte yaşadığı en küçük ağrıyı bile çok büyük hastalık tanılarına çevirebilir. Uzun yıllar rahatsızlıklar ile uğraşmış kişilerde görüldüğü gibi popülasyonda yaşam boyu yaygınlığı % 1- 5 arasındadır. Bu söylediğimiz rakamlar ciddi psikiyatrik rahatsızlığı kapsar. Bunun dışında ilgi görmek ya da farklı sebepler ile birlikte hastalık hastalığı durumunu gösteren kişiler bu popülasyona girmezler. Genellikle genç erişkinlerde ortaya çıkmakla birlikte kişinin yoğun stres altında olduğunda, ciddi bir rahatsızlık geçirdiğinde, bir hastalığın iyileşme döneminde ya da bir yakınını kaybettiğinde atak dönemine geçebilir.

HİPOKONDRİAZİS BELİRTİLERİ

Kişinin fiziki belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı kalarak ciddi bir hastalığa yakalanacağı inancı ile bütün yaşam kalitesini bozar. Bu nedenle en ufak fiziki sıkıntısında saatlerce süren klinik testlerin yapılmasına neden olur. Bu durum hem kendi hem de sosyal çevredeki bir çok kişinin görevlerine engel olmaktadır. Kişinin kendini sürekli hasta hissetmesi iş verimliliğini de düşürür. İçinde bulunduğu durum nedeniyle gittikçe yalnızlaşır, yalnız kaldıkça durumu daha da kötüye gider. Yalnızlık hasta olduğu düşüncesini tetikler ve kaygısını artttırır. Psikiyatrist belki de tek çözümleri olmasına rağmen gitmemek için oldukça direnirler. Çünkü onlara göre fiziki bir rahatsızlıkları vardır, psikolojik rahatsızlıklarını kabul etmezler.

HİPOKONDRİA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

En az 6 ay süren bu yoğun hastalık düşüncesi içinde bulunan hipokondriak bireyler dahil iyileşme şansları vardır. Ancak ilk olarak bu düşüncelerini durdurmaları açısından ilaçlı tedavi ile başlamaları uygun olacaktır. Bu nedenle bir psikiyatrist gözetiminde durumlarının psikolojik olduğunu kabul etmeleri gerekir. Hipokondriak bireyler ile ilk çalışılan konu farkındalık ve gerçekçi değerlendirme algısıdır. Bu da genelde bilişsel yöntemler ile zorlu olmak ile birlikte psikodinamik farklı yaklaşımların kullanılması uygun olacaktır. Kişinin bir hastalığının olması durumu onun için ne ifade etmektedir bu sorunun cevabı bütün terapinin ana temelini oluşturacaktır. Bu tarz bireylerin hastalıklardan kazandıkları sekonder kazançları onları hasta olduğu düşüncesine itmektedir.