Bu mizaca sahip bireyler, güvende ve emniyet içinde olmaya önem veren, ilişkilerinde ve eylemlerinde kontrollü, çekingen bir görünüm sergilerler. Yeni ve değişen durumlarda kaygılı bir görünüm sergilemeye meyilli olan, bu nedenle kurallara uymaya gayret eden bireylerdir. En büyük özellikleri de bu kaygıları ve korkularıdır.

 

Karar vermekte zorlanan, verdiği kararlar konusunda kararsızlık yaşayarak çevresinde güvendiği kişilerden sürekli onay alma eğiliminde olurlar. Tedbir hayatlarında önemli bir yer tutar. Yakın çevreleri dışında ‘’yabancı’’ kişilere karşı ketum, kontrollü ve mesafelidirler. Dikkat çekebilme ihtimalleri olan ortamlarda annelerinin etekleri altına saklanırlar. Sağlıkları konusunda da kaygıları olan bu kişilerin baskıcı tutumlu bir ebeveynin büyütmesi kaygı bozukluklarına neden olabilir. Sağlamcı çocuklar diye nitelendirebileceğimiz bu mizaç aynı zamanda iyi niyetli, adil olmaya çalışan güçlü bir tarafları vardır.

 

Kişiye Bağımlılık

Kaygı onların yapısında önemli olduğu için ebeveynlerine güvenebilmek isterler. Bu nedenle yalan söylemeyen ve kendini daima yanında güvende hissettiği ebeveynlere ihtiyaç duyarlar. Tutarsızlık, kıyaslama, yetersizlik cümleleri onlara göre değildir. Ne yapacağını bilmek onlar için güvende olmayla eşdeğerdir. Her şeyin nedenini sorgulayışları bundandır. ‘’Bağımlılık’’ eğilimi güçlü çocuklardır. Çünkü bağlandıkları kişi onlar için doğru ya da yanlış güvende tutma alanıdır.

 

Tahmin edileceği üzere engellerle karşılaştıklarında ne yapacağını bilmez ve içlerine kapanma eğilimi sergilerler. Destekleyici ebeveyn tarzı burada hayat kurtarıcı görev görür. İlk sığınacakları güven buldukları ortam olduğundan bu çocukların güveni sarsılmamalıdır. Temkinli ve çekine çekine yaklaşan bu çocukların yanından yavaş yavaş ayrılmak gerekir.