Çevrenizde sosyal iletişimde zorlanan, 3 yaşına gelmiş ama konuşmada güçlük yaşayan, gözlerini sürekli kaçıran, yalnız oynamayı tercih eden ve yaşıtlarıyla ilişki kuramayan çocuklar gittikçe çoğalıyor mu? Yirminci yüzyıla kadar ismi konulamayan ve nedeni tam olarak bilinemeyen otizm teşhisi gittikçe artıyor mu? Peki otizm nedir ?

 

OTİZMİN BELİRTİLERİ

 

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile belirti veren, karmşık gelişimsel bir bozukluktur. Belirtileri arasında sosyal etkileşimde bozukluk, iletişimde kullanılan dilde gecikme, fiziksel temastan çoğu zaman kaçınma, canlı yerine cansız varlıkları tercih etme ve hayali oyun kurma ya da sembolik (taklit vb. ) oyun oynamada gecikme ya da anormallik vardır. Sosyal etkileşimde bozukluk ; göz teması kuramama, yüz ifadesinde ve konuşmada isteksizlik, çevre ile oyun oynamama ve cevap vermeme olarak tanımlanabilir. Rutinleri dışına çıktıklarında aşırı tepki gösterebilirler. Ritmik hareketleri çok sever ve tekrarlarlar. Aşırı hareketli ya da hareketsiz olabilirler. Tıbbi henhangi bir testi de bulunmadığından semptomlardan en az ikisi gözlendiğinde hekim ile görüşülerek tanı konabilir. Çünkü belirtiler bireyden bireye farkedebildiği gibi çeşitlerine göre de değişebilir. Bazı belirtilerin görülüp bazı belirtilerin hiç görülmemesi ve otuzmun çeşitlerine tam uyum sağlamamasında ise atipik otizm tanısı konur.

maxresdefault

OTİZMİN NEDENLERİ

 

Otizmin sebebi tam olarak bilinmesede son araştırmalar birden çok sebep ile oluşabileceğini göstermektedir. Otistik bireylerin beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler arasında mesaj ileten ileticilerde eksiklik ya da fazlalık olduğu düşünülmektedir. Kardeş ve ikizlerde yapılan çalışmalar genetik geçişinin yüksek olduğunu göstermiştir. Tek yumurta ikizlerinin her ikisinin de her zaman otistik olmaması sadece genetik geçişinin olmadığını göstermektedir. Hamilelik esnasında annenin geçirdiği kızamıkçık virüsünün otizme yol açabildiği biliniyor. Hazır gıdalarda bulunan MSG ın birikimi ya da bozulan tarım ve bazı ilaçlarda bulunan ağır metallerin beyin bariyerini geçmesi ile de otizme yatkın bireylerde ortaya çıkışı hızlandırdığı son yıllarda araştırılan gerçeklerden.

 

OTİZMİN TEDAVİSİ

 

Otizm erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülür. Ancak kızlardaki otistik tablo daha ağırdır. Otizm zeka geriliği demek değilse de yüzde 70 oranında zeka geriliği görülür. Yüzde 20 u normal, yüzde 10 u ise üstün zekaya sahip olabilir. Zeka durumu otizme eşlik eden hastalıkların varlığı ile de ilişkilidir. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, duygudurum bozuklukları ve epilepsi genelde eşlik eden hastalıklardır. Şu anda herhangi bir tedavisi olmamakla birlikte eşlik eden semptomların rahatlatılması amacıyla bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Dış dünyaya uyumunu sağlanması amacıyla bazı eğitimlerle desteklenen otistik bireyin en önemli destekçisi ailedir. Otistik çocukların ancak yüzde 10 u ileriki yaşamlarında başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilir.

OTİZZZM

Otistik bozukluğu olan bireyler ile iletişime geçerken her zaman adı ile hitap edilmelidir. O sizinle göz teması kurmasa bile sizin onunla göz teması kurmanız gerekmektedir. Kelimeler ve cümleler net ve kısa olmalıdır. İstediklerini ifade etmekte zorlanan çocuğu destekleyerek, ortama göre siz söyleyerek iletişime geçilebilir. Asla ceza, kızma ve zorlama yapılmamalıdır. Otizm için ilk tedavi sabırlı olmak ve içinde bulunulan durumu kabullenerek yönetmeye çalışmaktır.

 

 

 

 

.

 

.