Beynimiz iki ayrı lobdan oluşur ve bu iki lobun dengede olması zihin ve beden dengesinin sağlamamızda en önemli etkendir. Kimimiz beynimizin sağ tarafını daha etkin olarak kullanırken kimimiz sol beynimizi daha çok kullanıyoruz. Beyninizin tek tarafını etkin hale getirmek ve bu şekilde yaşamak hayatınızın her alanına sirayet eder. Peki nedir bu beyin yarım kürelerinin görevleri ve nasıl anlarız hangi tarafı daha çok kullandığımızı?

 

Sağ beyin bizim duygularımızı, öfkemizi, sevgimizi ve duygusal tüm kontrollerimizi yapan bölgemiz iken sol beynimiz mekan, zaman gibi ölçme ve değerlendirme olan alanları kapsıyor. Sağ beyin hayal gücü gelişmiş, içimizdeki şirin çocuk gibidir. Kuralları çok sevmez, daha sezgisel davranır. Duygusaldır, anında karar verebilir. Sol beyin ise bir bekçi gibidir. Sağlamcıdır, mantıklıdır, hesapçıdır. Normalde ikisinin de birbirini dengeleyebilmesi gerekir. Sağ beyin ruhsal dünyamız gibi düşünürsek sol beyin gerçek Dünya gibi düşünebiliriz. Ve bu durumda iki Dünya ile olan bağlantımızın da dengede olması gereklidir.

 

Modern zaman insanları olarak biz sol beynimizi daha çok kullanan insanlara dönüştük. Ancak bunun yanında fazlasıyla duygusal olan insanlar ölçme ve değerlendirmeyi daha az yaparak hayatı yönetmekte zorluk çekiyorlar. Örneğin sanatçıların daha çok sağ beynini kullandığı söylenir. Mühendislerin ise sol beynini. Ancak en iyi yöneticilerin sadece teknik bilgi değil insanları yönetmekte duygularını doğru kontrol edebilen insanlar olduğunu biliyoruz. O zaman iyi yöneticiler hem sağ hem de sol beynini kullanıyor diyebiliriz. Şimdi bu özelliklerden yola çıkarak siz hangi tarafı daha çok kullanıyorsunuz? Sezgisel ve duygusal mısınız? Yoksa mantığınızla hareket eden tam bir akıl insanı mısınız? Bunun yanında sağ beyni kullananların dişil enerjisinin sol beyni kullananların ise eril enerjisinin yüksek olduğu söyleniyor.

 

 

Bunun yanında Robert Ornstein’ın Sağduyu isimli kitabının tanıtım yazısında paylaşılan satırlara bakarsak “En son gelişmelerin bizi getirdiği nokta özetle, sağ yarımkürenin dünyaya genel bir bakış atmamızı sağladığı, yani bağlamı oluşturduğu; sol yarımkürenin ise detayları anlamlandırdığı, yani metni ortaya koyduğu şeklinde. Bu iki işlev arasındaki fark, yazı yazarken alfabe ya da hiyeroglif kullanmak arasında tercih yapmaya benziyor. Eski Mısır kitabeleri ve Çince yazılmış metinlerde kavramlar bir bütün olarak semboller ve şemalarla ifade edildiğinden sağ beyne hitap ediyor. Sağ beyni zedelenen hastalarda bağlamın kaybolduğunu gören Ornstein, otizm ya da şizofreni gibi zihinsel bozukluklarda beynin sağ ve sol beyin yarımkürelerinin kullanımındaki dengesizliğinin oynadığı rolü sorguluyor. Yani sadece hayatımızı yönlendirmede değil aynı zamanda hastalıklarımızın da ana sebebi olarak da beynimizi kullanma biçimimiz sorgulanıyor. Ve kullandığımız dilde beynimizde bazı uyarımlara yol açıyor. Dil öğrenmenin beynimizi harekete geçirdiği ve çince gibi semboller ile harflerin birleştirildiği dillerin beynimizi nasıl harekete geçirdiği ortada.

 

Sağ – Sol Beyin Dengeleme Egzersizi

Hangisinin sizde eksik olduğunuzu farkettiyseniz o zaman eksik olan tarafı biraz daha güçlendirici hareketler yapmanız gerekir. Örneğin gün içerisinde çok fazla sistematik çalışıyor ve sol beyninizi kullanıyorsanız sağ beyini çalıştırmak için mutlak müzik dinlemeniz gerekir. Ya da duygularınızı açığa çıkartacak başka bir aktivite ile, duygusal bir kitap okumak, resim çizmek, yürüyüşe çıkmak gibi. Bu aktivitelerden en güzeli zihninizi susturma egzersizidir. Bunun yanında sağ burun deliğinden alınan nefesin beynimizin sol yarısını uyardığı yani mantığımızı harekete geçirdiği, sol burun deliğinden alınan nefesin ise beynimizin sağ yarım küresini uyardığı yani yaratıcılığımız, duygularımızı ve inançlarımızı harekete geçirdiği söyleniyor. O zaman egzersiz olarak beynimize odaklanarak bir burun deliğimizi kapatıyoruz. Örneğin sağ burun deliğinizi kapatıp soldan nefes alın ve sağ beyninizde A harfini düşünün. Sonra da tam tersi olarak sol burun deliğinizi kapatıp sağdan nefes alırken sol beyninizi harekete geçirerek 1 sayısını düşünün. Bunu bir sonraki harf ve sayı ile egzersizinizi arttırarak devam ettirebilirsiniz.

 

Günümüz dünyasında fazlasıyla sol beyin yaşayanlar için geçmiş ya da gelecek kaygılarından uzaklaşarak ‘’an’’ a odaklanmanızı sağlayacak ya da sağ beyin yaşayan birisi iseniz kararlarınızı daha objektif almanızı sağlayacaktır.