Yaptıkları ve ortaya koydukları ile kimliklerini eşdeğer tutan bu kişiler genellikle hırslı, yaptıkları ve ortaya koydukları ile orantılı olarak kendine güveni artan, yapmak istedikleri konusunda kendi kendini motive edebilen, yenilgiyi ve başarısızlığı hazmetmekte zorlanan, amacına ulaşmak için gerekli her yolu denemeye hazır olan, politik olabilen kişilerdir.

Gururlu ve gözde olmayı seven bu kişiler diğerlerinin başarısına ve sevgilerine dair kıskançlık sergileyebilirler. Bu çocuklar ergenlikte açıkça statü, imaj ve kariyere odaklanmaya eğilimlidirler. Bu çocuklar için hem başarı hem de başarıları nedeniyle takdir edilme duyguları önem taşır. Bu nedenle her alanda hırslı ve talepkardırlar. Bu çocuklar ilk zamanlarda istedikleri olmadığı zaman hırslanan, vuran çocuklar ilken istemediklerini yapmaya zorlandıkları zaman da  ilgisiz bir tavır sergilemeye yönelik tavır sergilerler. Bununla birlikte yetişkin hayatında istediklerine ulaşmak için nasıl davranması gerektiğini öğrenerek politik bir tavır sergilerler.

Geride kalmamak için ve rekabetçi ortamlarda başarıyı ardından da gelen takdiri alabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Paylaşımcı oldukları söylenemeyen bu grup kişiler kıskançlığa da meyillidirler. Arkadaşlıklarında duygusal bağları oldukça zayıf olduğundan ayrılıklardan, boşanma ve ölüm gibi olaylardan çok fazla etkilenmezler. İlişkileri daha ziyade fayda, menfaat, gereklilik ve çıkar odaklıdır.

Davranış Bozukluğuna Yol Açabilir mi?

Bu çocukların ileride yaşayacakları en büyük zorluk hırsları uğruna yapabilecekleri davranış bozukluklarıdır. Yalan, hile, bencillik, kıskançlık ile birlikte gelen başarısızlık korkusudur. Bu nedenle bu çocuklar takdir edilme iyi olmayı başarı odaklı olan sonuç odaklı olmak yerine altta yatan duygular ön plana çıkartılmalıdır. Kıskançlığına neden olan takdir edilmeme korkusunu konuşmaktan ise başkalarının kazanması ile ne kadar mutlu olduğuna dair merhamet, yardımseverlik, fedakarlık duyguları ön plana çıkartılmalıdır.

Başarılı olmak ve övülmek kriterleri çok çalışmak vurguları ile birlikte verilirse hırslı kişilerin doğmasına neden olabilir. Bu nedenle hep iyiniyet duyguları vurgulanmalıdır. Sonuçlar değil daima gidilen yol takdir edilmelidir.