Hayatlarındaki ana başlık kelimesi ‘’uyum’’ dur. Her şeyle, herkesle bir bütünlük içinde olma arzusunda olup, bu sayede huzurunu ve dengesini koruyabileceklerini düşünürler. Ve huzurunu bozacak her şeyden uzak durma eğilimindedirler.

 

Aileler İçin Biçilmiş Kaftan

Aranan çocuklardır. Çünkü uyumlu, aklı selim, sakin ve kabullenicidirler. İlk bebeklik aylarında da böyle oluşu ebeveyn için biçilmiş kaftan gibidir. Ancak sabırları sonuna kadar zorlandığında ani öfke patlamaları herkesi şaşırtacak derecededir. Onlar için hayattaki en zor kelime ‘’hayır’’ dır. Ortamı, karşısındaki kişiyi bozmamak ve kendi kişisel tercihlerini geride tutmak için ‘’hayır’’ dememeyi gerekli görürler. Aceleci, kavgacı, telaşlı insanlardan ve ortamlardan hoşlanmazlar. Yemek, içmek, uyumak gibi sakince yapılacak eylemlerden hoşlandıkları için şişmanlığa meyillidirler. Nadir de olsa kendilerine bir hedef koyduklarında buna uymak üzere kararlı ve enerjik olurlar. Aslında kendi kararları genelde bir başkasına bağlı olduğundan bu kararları başkası için yaparak da harekete geçebilirler.

 

 

Olumsuz olandan daima olumlu olana yönelmeye çalışırlar. Uçlarda olan hiçbir şeyden hoşlanmaz daima orta yolu ararlar. Çok girişken ve hareketli olmayan bu çocukları her durumda korumaya yönelik bir ebeveynlik tarzı hayatı zorlaştırır. Her durumda korunmamalı ama korunmaya dair bir odak noktası olduğunuz belirtilirse kendi başlarına yaptıkları doğrular takdir edilirse kendi ayakları üzerinde durması, kendi kararlarını ifade edebilir olması daha muhtemeldir.

 

En temel arayışları huzur, sükûnet ve rahatlıktır. Aile ortamında bunları bulamayınca başka yerlerde aramaya en meyilli olan grupturlar.