Bu mizaca sahip çocukların herşeyi gözlemlemeye ve anlamaya çalışan, sessiz, çekingen, soğuk ve sosyal olarak insanlara mesafeli biretlerdir. Korku odaklı olmaları ve içe dönük yapıları araştırmacı kimliklerini kendi güvenli alanlarında tutmalarına neden olur.

 

Öne çıkmaktan, göz önünde bulunmaktan, gözlemlenmekten ve kendileri hakkında konuşulmasından pek hoşlanmazlar. Soru sorma eğilimi yüksek olan bu çocuklar cevap buldukları oranda soru sormaktan kaçınmazlar. Bir şeyi tüm yönleriyle bilmeye, öğrenmeye ve üzerinde düşünmeye önem verir. Ancak bildiklerini paylaşmaktan ziyade kendi içlerinde güvenli alanlarında yalnız kalarak değerlendirmeye eğilimleri vardır. Değişik durumlar ile karşılaştığında önce güvenliğe odaklanan bu mizaç yapısı, kendini güvenli mesafede hissettiği oranda insanlara yaklaşır. Ve bu mesafeden bilgi toplamaya devam eder.

 

 

 

 

Diğer Mizaçlardan Farkı

Diğer mizaçlardan farkı bilgiyi deneyimleyerek değil gözlemleyerek üzerinde düşünerek öğrenmeye çalışır. Zihin üzerinde çalışırlar. Duygudan bağımsız ilerlerken her şeyi mantık yoluyla çözümlemeye çalışırlar. Soğuk ve sakin bir görünüm sergilemeye eğilimli olan bu çocuklar insiyatif almak ve riske girmek konusunda girişimci değildirler. Başkalarının onlara emir vermesini ve onların fikirlerini olmayan bir konuda direktif almayı pek sevmezler. Genelde okul yaşantılarında çekingen tavırları nedeniyle başarısız zannedilirler. Einstein gibi…

 

Okul hayatlarında çekingen tavırları yerine bilgileri desteklenirse yavaş yavaş cesaretlendirilirse sosyal olma yetenekleri arttırılabilir. Okuma, öğrenme, satranç, araştırma gibi alanlara daha yatkındırlar. Az sayıda arkadaşlık kurarlar. Ebeveynleri için zor olan yeni bir ortama girmeleri ve girdiklerinde de mizaç yapılarında bulunan asosyallik eğilimlerinin destekleyici durumların gelişmesi halidir. Öfkeli ebeveyn tutumları bu çocukları kaçıngan, çekingen hale getirebilir. Paylaşmaya ve cömert olmaya istekli olmayan bu çocuklar doğru yönlendirilmezlerse bencil olma eğilimi gösterirler. Öfkeli ortamlar onlarda stres ve kaygı sebebidir.  Yanlış bir şey yaptıklarında alacakları cezalandırıcı tutum onları daha geri plana atar ve yalan söyleme eğiliminde olurlar.

 

Evcil hayvan beslemeleri teşvik edilerek sorumluluk, empati, sevgi ve paylaşım konuları desteklenebilir. Sosyal ortamlara birlikte girilerek yavaş yavaş cesaretlendirilmeleri uygun olur.