Çocuğun en iyi ve ilk oyun arkadaşı annesidir. Peki uğraşması gereken bir çok işi olan annelerin en iyi oyun arkadaşı kimdir?
Oyun sadece bebekleri, arabaları dizip çocuğun odasında oynamak değildir. Çocuk ile mutfakta banyoda yaptığınız bir iş, bir yemek esnasında ona verdiğiniz bir kaşık hepsi çocuk için bir oyundur. O kaşık ile tencereden tabağa koyduğu yemek bir aktarım oyunudur ve çocuğun motor gelişimine katkısı vardır. Burda çocuğun oyununu ve oyun oynama isteğini sorgulamaktan çok dönüp anneler olarak kendimize bakmalıyız. Elbet çocuk bizim gibi tutamayacak o kaşığı ve mutlaka ya dökülecek ya da daha yavaş yapacak. Önemli olan sizin onunla geçirdiğiniz kaliteli vakit ise sabırlı olup, işinize bir kaç küçük daha iş eklenecek olmasını kabul edip çocuğunuzu yanınızda tutmanız ve onunla vakit geçirmenizdir.

Oyun Oynamanın Önemi

Annelerin oyuna ilişkin algılamalarının yanı sıra çocukların oyun oynama davranışları üzerinde etkiye sahip bir diğer faktör son yıllarda teknolojide yaşanan değişikliklerdir. Çocukların yanlış televizyon izleme ve bilgisayar kullanma alışkanlıklarının okul öncesi dönemde de artış göstermesi oyun davranışlarında ve çeşitlerinde değişimler yaratıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocukların %91’i her gün oyun oynamakta, %71’i televizyon izlemekte, %28’i boyama, resim yapma, hamur oynama gibi sanatsal faaliyetlerle uğraşmakta, %27’si bilgisayarda zaman geçirmekte, %26’sı ev işlerine yardım etmekte, %17’si akraba ziyareti, alışveriş merkezi ve farklı yerlere gezmeye gitmekte, %14’ü ödev yapmaktadır. Anneler ev içinde ve dışarıda çocukla oyun oynama konusunda en çok yorgunluk, ne oynayacağını bilememe, zaman azlığı, oyunların dağınıklık yaratması gibi nedenlerle sıkıntı yaşarken, az da olsa fiziki ortamın özellikleri, güvenlik kaygıları, çocukların çok hareketli olması, sürekli oynamak istemesi, oyun alanlarının azlığı gibi nedenlerle de sıkıntı yaşamaktadırlar. Annelerin %39’u oyunu eğlence ve mutlu olma aracı olarak, %39’u gelişimi destekleyen bir araç olarak, %25’i boş zaman geçirme ve oyalanma aracı olarak, %21’i rahatlama, kendini ifade etme ve hayal dünyasını yansıtma yolu olarak, %19’u eğitim aracı olarak, %4’ü çocuğun en önemli işi olarak ifade etmişlerdir.
Annelerin evi dağıtma, üstünü kirletme gibi nedenlerle çocuklara kısıtlamalar ve engellemeler getirmelerine rağmen çocuklar oyun oynamaya devam etmektedir. Eğer anneler çocukların oyunlarına bu tür sınırlamalar yapılmazsa daha fazla çocuğun daha fazla sürede oyun oynayabileceği düşünülmekte. Annelerin çocukların televizyon karşısında ve bilgisayar başında çok uzun süre kalmadıkları zaman bu etkinliklerden memnuniyet duyduklarını ifade etmeleri, aslında çocukların bu etkinliklere uzun süreli olarak zaman ayırdıkları anlamına da gelebilir. Buradan annelerin çocukların uzun süreli olarak tv izleme ve bilgisayarla oynamanın zararlı olabileceği konusunu bilmelerine rağmen uygulama boyutunda bu konuda kısıtlamalara gitmedikleri anlaşılmaktadır. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre okul öncesi dönemde olan 3- 6 yaş grubundaki çocukların ise %100’ ü televizyon izlemektedir. Norveç’te yapılan bir çalışmada da çocukların günde üç saatten fazla TV izledikleri, elektronik medyada ve video karşında zaman geçirdikleri belirlenerek benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu tüm dünya çocukları için üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Televizyon diğer boş-zaman etkinliklerine karşı ciddi bir rakip olmakta, uyumaya, ev işlerine, sosyal ilişkilere, oyun oynamaya, diğer iletişim araçlarını (sinema, radyo, kitap, dergi ve gazete) kullanmaya ayrılan zamanı azaltmaktadır. Bu durum televizyonun günlük yaşamda ne derece etkili olabileceğinin bir göstergesidir. Birçok araştırmada, toplumda zihinsel anlamda en korumasız olarak kabul edilen çocukların, televizyondan yetişkinlerden daha fazla ve doğrudan etkilendikleri vurgulanmıştır.

oyun anne

Çocuklar İle Oyun Oynamak Neden Önemli?

Oyunu bir eğitim aracı olarak gören ve gelişimini desteklediğine inanan anneler çocuklarının oyununa daha fazla katılmakta, çocuklarını oyun oynaması için desteklemekte ve cesaretlendirmektedirler. Oyunu sadece bir eğlence aracı olarak gören anneler çocukları ile oynamamakta ve çocuklarının oyunlarını kolaylaştırmamaktadırlar. Benzer şekilde akademik çalışmaların oyundan daha önemli olduğunu düşünen anneler çocuklarının oyununa katılmamaktadırlar .
Araştırma bulgularına göre çocuklar ev içerisinde daha çok kendi odalarında, salon ve oturma odasında, dışarıda ise çocuk parkları ve bahçelerde oynamaktadırlar. Bu tür ev içerisindeki oyunlar çocuğun sosyal hayata ilişkin kuralları öğrenmesine katkı sağlar. Dışarıda oyunun içeride oyuna kıyasla çocuklara faydası çocuklar için daha geniş bir alan, hareket özgürlüğü ve farklı oyun materyalleri sağlamasıdır. Bu nedenle her iki alanda da çocuklar yeteri kadar oynamalıdırlar. Okulöncesi çocukları, açık alanda, keşfetme ve yaratma, yapma-yıkma, nesnelerin nasıl ve niçin olduğunu öğrenme fırsatları elde ederler. Çocuklar doğal ortamda duyularıyla somut deneyimler kazanır ve hayatı tanıma fırsatını elde ederler. İyi planlanmış bir açık hava oyun alanı; plan yapma, sıra bekleme, paylaşma, diğer çocuklarla konuşma ve ilişki kurmaya imkân vererek sosyalleşmeyi destekler, çocuğun duygusal ihtiyaçlarına cevap verir . Oyun alanlarında oynanan oyunlar çocukların yaratıcılığını ve bağımsızlığını da desteklemektedir. Sokak, çocuk için önemli bir yenilik kaynağı ve çekici bir mekândır. Özellikle çocuklar beton yığınları arasındaki yaşantılarından az da olsa uzaklaştıracak, rahatlatacak mekanlara ve mekansal organizasyonlara ihtiyaç vardır. Çocukların kent yaşamına katılması, oyun faaliyetlerini gerçekleştirerek gelişmiş sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için çocuk oyun alanlarının önemi yadsınamaz. Çocuk oyun alanları, yapılarla şekillenen şehir ortamında, çocukların doğayla egzersizler yaptığı alanlardır. Çocuk oyun alanları sosyalleşmeye başlayan çocuğun, evinin buluştuğu, çeşitli elemanlarla onların fiziksel ve ruhsal ve fizyolojik yapısını geliştirir.
Dışarda olsun evde olsun çocukların en iyi oyun arkadaşı olan anneler hep yanında olursa güven içinde oynayan çocuklar olur. Zamanla arkadaşlık ilişkileri anneleri sayesinde güçlenir ve sosyal bağları kurmaya başlar.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment